Paketi za srednjoškolce

550,00 kn

*Do kraja školske godine uključite se po promotivnoj cijeni od 450 kn mjesečno!

*Obavezno ispuniti upisnicu prije ili nakon kupnje.

 

Grupa se sastoji od 3 do 5 učenika kojima se nudi mogućnost spajanja na platformu dvaput  tjedno u dogovorenom rasporedu grupe. Trenutačno pružamo pomoć iz sljedećih predmeta: matematike, fizike, kemije i svih stranih jezika, a tendencija je, prema Vašim potrebama, uvesti pomoć pri učenju iz svih srednjoškolskih predmeta. Grupe vode naši edukatori koji u terminu od jednoga punog sata pomažu djeci u svladavanju zaostaloga školskog gradiva i ispravljanju loših ocjena. Naši edukatori prate vašu djecu, razgovaraju s njima, a po potrebi obavještavaju vas o eventualnoj potrebi za individualnim radom dok se ne usvoji zaostalo gradivo.

 

Cijena/mj

mjesečni paket – 550,00 kn

Kategorija:

Obavezno ispunite upisnicu prije ili nakon kupnje.

Bez ispunjene upisnice kupnja nije važeća.