Maturalni „Catering“

*Obavezno ispuniti upisnicu prije ili nakon kupnje.

 

Grupa se sastoji od max. 10 učenika, kojima se nudi mogućnost spajanja na platformu dva puta tjedno u dogovorenom rasporedu grupe. Grupu vodi naš edukator koji u terminu od 1 punog sata priprema maturante za polaganje državne mature prema pravilima i propisanim protokolima. Ovisno o odabranom paketu i trajanju pripreme, dogovara se podrška iz svih maturalnih predmeta kroz cijelu školsku godinu ili kraćih paketa sa naglaskom na specifični dio gradiva ili neki određeni predmet.

Kategorija:

Obavezno ispunite upisnicu prije ili nakon kupnje.

Bez ispunjene upisnice kupnja nije važeća.