fbpx

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvijeti upisa i podađanja škole u oblacima.

PODACI O PODZEĆU:

FOCUS POINT d.o.o.
V. Ravnice 10
10000 Zagreb
Tel: 095 4421 442; 098 200 556

OIB. 36345453911
MBS. 081041963

Zagrebačka banka d.d., Trg Bana Jelačića 10, 10000 Zagreb
IBAN: HR9623600001102557387

Članovi društva/direktori:
Marina Baklaić
Krunoslav Bodružić

Temeljn i kapital:
20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Članak 1. – OPĆE ODREDBE:

 1. Opći uvjeti o upisu i pohađanju nastave obvezni su za Polaznike u smislu odredbi Zakona o obaveznim odnosima.
 2. Roditelj/ Skrbnik/Zastupnik (u daljnjem tekstu Polaznik) ispunjavanjem upisnice potvrđuje istinitost i ispravnost svih navedenih podataka, a u smislu odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka daje dozvolu Školi za prikupljanje i obradu osobnih podataka i pristaje na primanje obavijesti o novostima i akcijama dok isto ne otkaže pisanim putem odnosno dopušta predaju nužnih podataka pružateljima usluga koje su nužne za realizaciju nastave poput davatelja usluga: smještaja WEB stranice, raznih Internetskih servisa, dobavljača dodatne opreme (radi eventualnog osiguranja) i sl…

Članak 2. – UPIS i PLAĆANJE:

 1. Ispunjavanjem Upisnice i prihvaćanjem Općih uvjeta Polaznik se obvezuje da će mjesečnu školarinu za on line instrukcije platiti, kreditnom/debitnom karticom, jednokratnom uplatom na transakcijski račun ili na drugi način ukoliko je tako regulirano između Škole i Polaznika koji se upućuje u edukaciju.
 2. Cijena nastave izražena je u kunama te prikazana na službenim web stranicama i potvrđena izdavanjem računa Škole. Škola zadržava pravo raskida i/ili uskrata suradnje u slučaju nepravovremenog plaćanja odnosno ukoliko Polaznik do 25.-og tekućeg kalendarskog mjeseca ne uplati mjesečnu cijenu paketa za idući mjesec .
 3. Prilikom upisa, Polaznik je dužan uplatiti ukupan iznos cijene odabranog mjesečnog paketa.

Članak 3. – NAČINI PLAĆANJA:

Nudimo Vam slijedeće opcije plaćanja:

 1. Po predračunu – uplata putem internet bankarstva, banke, pošte, Fine…
 2. kreditnim i debitnim karticama Maestro, MasterCard, Visa, Diners, putem web-a (PayWay – sigurna veza)

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam.
ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

IZJAVA O PRIVATNOSTI:

FOCUS POINT d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima korisnika, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito im daje mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici FOCUS POINT d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

OČlanak 4. – POHAĐANJE INSTRUKCIJA I RASPORED:

 1. Instrukcije se sastoje od predavanja određenih rasporedom Škole, sukladno nastavnom planu i odabranom paketu instrukcija. Predavanja seprenose upotrebom tehnologija, softvera i alata određenim od strane Škole i u svakom trenutku se mogu promijeniti o čemu će Škola pravovremeno obavijestiti Polaznika u pogodnom trenutku, a najkasnije 3 dana prije prije promjene tehnologije.
 2. Polazniku će Škola omogućiti besplatnu nadoknadu propuštenih satova s idućom grupom/grupama istog predmeta u slučaju da je unutar nove grupe preostalo slobodno mjesto za Polaznika i samo u slučajevima kada je Polaznik propuštenu nastavu opravdao pismenim putem i propustio iz opravdanih razloga i to: bolesti – što se dokazuje liječničkom potvrdom. (Također, Škola će Polazniku omogućiti besplatnu nadoknadu propuštenih instrukcija ukoliko je za vrijeme trajanja predavanja došlo do tehničkih poteškoća i nemogućnosti odrržavanja sata te se ustanovi da je do istih došlo od strane Škole)
 3. U slučaju da Polaznik pismeno ne opravda izostanak i/ili izostaje iz razloga koji nisu navedeni u prethodnoj točki Škola mu nije dužna osigurati nadoknadu propuštenog predavanja bez troška.Također, u slučaju da je do tehničkih problema i pucanja veze došlo na strani Polaznika, Škola nije dužna nadoknaditi propušteno predavanje.
 4. Škola zadržava pravo promjene rasporeda već pokrenute grupe s time da se obvezuje javiti Polazniku svaku promjenu u predviđenom rasporedu osobno, pozivom na telefon ili mobitel, SMS porukom ili e-mailom. Polaznik nema pravo na naknadu štete radi promjene rasporeda.
 5. Literatura i materijali (radni i nastavni listići), propisani nastavnim planom i programom i korišteni na predavanjima te snimljeni satovi on line instrukcija uključeni su u cijenu programa te ih Polaznik dobiva u trajno vlasništvo.
 6. Polaznik potvrđuje da tijekom predavanja a u slučaju potrebe, daje pravo pristupa računalu predavaču ili drugoj ovlaštenoj osobi Škole odnosno uređaju sa kojeg prati online nastavu, spajanjem putem interneta s ciljem realizacije nastave ili otklanjanja poteškoća vezanih za provedbu nastave.
 7. Nastava programa obrazovanja u on-line obliku snima se od strane Škole i dostupna je Polazniku koji je prisustvovao održanoj nastavi i to narednih 5 dana od zadnjeg održanog predavanja za pregled unutar sustava za praćenje on-line nastave, te ju je Polaznik slobodan ponovno pregledavati odnosno nadoknaditi eventualno propušteni dio nastave.
 8. Prilikom upotrebe bilo kakvih resursa danih na raspolaganje Polazniku od strane Škole poput: e-mail adrese, web prostora, pristupa portalu, Intranetu, sustavu za elearning i slično, Polaznik se obvezuje poduzeti odgovarajuće mjere zaštite od neovlaštenog odavanja i korištenja pristupnih podataka, poput korisničkog imena i lozinke, koje je dobio od Škole i/ili od Davatelja usluga. Polaznik je u protivnom odgovoran za svu potencijalnu uzrokovanu štetu te se obvezuje da će svi elektronički dokumenti koji su pohranjeni na resursima danim na raspolaganje od strane Škole i/ili Davatelja usluga biti direktno povezani uz namjenu resursa u cilju provođenja nastavnog procesa.
 9. Polaznik je suglasan da Škola i/ili Davatelj usluga ima pravo privremeno ograničiti ili uskratiti pristup uslugama i resursima ako utvrdi da ih je Polaznik koristio u nedozvoljene svrhe poput kršenja i/ili poticanja na kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova, distribucije ili poticanje distribucije ilegalnih kopija softvera, softvera koji može uzrokovati štetu, neželjenih email poruka, širenje ili pokušaj širenja prijetećih, nasilničkih, diskriminirajućih, rasističkih, klevetničkih sadržaja, pokušaj pristupa na IRC ili P2P servise, bez izričitog dopuštenja vlasnika podataka i računalnog ili mrežnog sustava ispitivao ranjivost sustava, zaobišao sigurnosne mjere, krivotvorio dokaze o izvornosti prometa, nadzirao, mijenjao ili brisao podatke, ili preopteretio računalni ili mrežni sustav, nanio ili pokušao nanijeti štetu Školi i/ili Davatelju usluga ili trećoj strani, počinio ili pokušao počiniti zakonski prekršaj.
 10. Polaznik potvrđuje da dobivenu literaturu, materijale, primjere i vježbe neće distribuirati, umnožavati, kopirati, preprodavati, prezentirati, učiniti javno dostupnima budući oni predstavljaju autorsko i intelektualno vlasništvo Škole. Škola će u slučaju navedenih postupaka Polaznika, raskinuti s njim suradnju te će pokrenuti postupak za naknadu štete.
 11. Polaznik daje pristanak Školi za upotrebu i reprodukciju svih nastalih materijala tokom procesa nastave (fotografije, nacrti, dokumenti i slično…) u svrhu promotivnih aktivnosti Škole odnosno druge pravne ili fizičke osobe koju Škola ovlasti bez zabrana i kompenzacija u korist Polaznika. Škola ima pravo spomenute materijale umnožavati, prepraviti, koristiti u bilo koje promotivne ili druge svrhe, prikazivati na internetu ili televiziji, prodavati ili ustupiti bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, odnosno učiniti i javno dostupnima te Polaznik po navedenoj osnovi nema pravo teretiti Školu i/ili djelatnike Škole i/ili suradnike Škole i/ili druge pravne ili fizičke osobe povezane sa Školom za bilo kakvu odgovornost ili naknadu proizašlu iz upotrebe navedenih materijala.

Članak 5. – OTKAZ GRUPE:

 1. Da bi grupa počela s radom ista mora biti popunjena. Popunjenom grupom Škola smatra grupu koja ima najmanje 3 Polaznika.
 2. Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj Polaznika Škola zadržava pravo otkaza grupe i/ili promjene termina početka, ali najkasnije 2 dana prije predviđenog početka.
 3. Škola zadržava pravo potpune i/ili djelomične promjene rasporeda grupe ukoliko prije početka ili tijekom odvijanja predavanja) nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći što se posebno odnosi na vanjske dobavljače usluga energije i energenata, komunikacija i interneta, transporta opreme i slično. U slučaju promjene rasporeda već započete grupe iz bilo kojeg razloga Polaznik nema pravo na naknadu štete niti povrat uplaćenih sredstava.
 4. Škola ne snosi odgovornost za moguće neodržavanje nastave grupe ukoliko nastupe nepredviđene okolnosti više sile kao što su sigurnosna situacija u zemlji, vremenske ne-prilike, potresi, poplave, požari i slično te Polaznik nema pravo na naknadu štete.
 5. Ukoliko Škola otkaže grupu i/ili odgodi početak, Polaznik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti pod uvjetom da nije započeo sa pohađanjem nastave u novom terminu, ali ne i na naknadu štete. U svrhu isplate uplaćenog iznosa Polaznik će popuniti poseban obrazac kao potvrdu te osnovu za povrat sredstava koji će Škola izvršiti u roku ne duljem od 30 dana.

Članak 6. – ISPIS:

 1. Ispunjavanjem Upisnice i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Polaznik potvrđuje da je upoznat s činjenicom da je Škola formirala grupe s optimalnim brojem polaznika sukladno važećim obrazovnim standardima te je angažirala treće osobe za potrebe pružanja usluga koje su predmet ovih Općih uvjeta.
 2. Polaznik je obvezan platiti cjelokupan iznos mjesečnog paketa i u slučaju ako iz bilo kojeg razloga svojevoljno prekine pohađanje Škole u oblacima u bilo koje doba, ili istu pohađa neredovito nema pravo na povrat uplaćenog iznosa.
 3. Polaznik se može ispisati i ima pravo na povrat uplaćene školarine umanjene za upisninu i manipulativne troškove Škole u iznosu od 5% cijene te dodatnih 5% provizije banaka ili kartičarskih kuća u slučaju bezgotovinskog plaćanja isključivo ako u roku od najviše 24 sata prije početka rada grupe pismenim putem podnese Školi zamolbu za ispis.
 4. Polaznik se na odabrane pakete instrukcija upisuje svaki mjesc iznova, te je i plaćanje na mjesečnoj razini..

Članak 7. – ZAVRŠNE ODREDBE:

 1. Škola ne snosi odgovornost za eventualno neprenesene informacije Polazniku u slučaju prokušane a neuspjele komunikacije sa Polaznikom poput nejavljanja Polaznika na telefon, neodgovaranja na e-mail poruke, SMS poruke i slično.
 2. Potpisom ovih Općih uvjeta Polaznik se obvezuje da će se u Cloud učionicama Škole korektno ponašati i pridržavati pravila ponašanja u ovisnosti o aktivnosti koju Polaznik pohađa, poštovati civilizacijske dosege u vidu ophođenja sa djelatnicima i ostalim polaznicima, a u protivnom pristaje snositi prekršajnu odgovornost. Polaznik se također obavezuje da svojim postupcima neće onemogućavati nesmetano odvijanje predavanja te ometati ostale Polaznike i/ili ugrožavati njihova prava.
 3. Škola ima pravo raskinuti suradnju s Polaznikom i isključiti ga sa predavanja i/ili ostalih aktivnosti Škole u slučaju da ometa izvođenje nastave i/ili ostalih aktivnosti, vrijeđa zaposlenike i/ili Polaznike ili se ne pridržava bilo koje točke ovih Opićih uvjeta. Polaznik u slučaju udaljavanja i/ili isključenja sa predavanja kao posljedicu kršenja ovog ugovora nema pravo na povrat uplaćene Školarine niti pravo na naknadu štete.
 4. U slučaju potrebe za pojašnjavanjem i/ili tumačenjem odredbi ovih Općih uvjeta Polaznik potvrđuje da je Škola, odnosno ovlaštena osoba Škole nadležna za tumačenje istog.
 5. U slučaju prigovora na bilo koji dio poslovanja Škole Polaznik ima pravo prigovor podnijeti pismenim putem i poslati ga poštom ili mailom na službene adrese Škole. Škola će na prigovor odgovoriti u roku ne duljem od 15 dana te se Polaznik u istom periodu odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije dok će ga u protivnom Škola teretiti za naknadu štete.
 6. Ovi Opći uvjeti upisa te Upisnica zajednički sačinjavaju obavezne Uvjete pohađanja Škole u oblacima te Polaznik potvrđuje da je sa istima upoznat, pročitao ih je te ih svojevoljno prihvaća.
 7. U slučaju spora stranke sporazumno ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.

Opći uvjeti upisa i pohađanja nastave – ON LINE INSTRUKCIJE– Škola u oblacima – verzija 1 – na snazi od 01.04.2019